Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom PDF

Hledáte knihu Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Pavol Černek? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Image
POPIS

Nová učebnica matematiky od autorov učebníc pre 5. 6. a 7. ročník pokračuje v osvedčenom spôsobe vysvetľovania učiva, ktorý aktívne zapája žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu a motivačné prvky sú podobné ako v učebniciach pre predchádzajúce ročníky.Učivo je spracované podľa ŠVP (Príloha ISCED 2 – 2. upravená verzia pre 5. až 8. ročník ZŠ) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učebnice zodpovedá obsahu predpísanému učebnými osnovami a vytvára predpoklady na splnenie výstupných požiadaviek sformulovaných v odporúčanom vzdelávacom štandarde.Učebnica je schválená a hradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Matematika pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,30 MB
AUTOR Pavol Černek
STÁHNOUT ČÍST

Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok . Pracovný zošit Matematika pre 8. ročník 1. polrok je plný rôznych aktivít, cvičení a úloh, ktoré objasňujú problematiku učiva z hodín matematiky prístupnejšou a zaujímavejšou formou.