Meziválečná školská reforma v Československu PDF

Trávit čas knihou Meziválečná školská reforma v Československu! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Meziválečná školská reforma v Československu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Meziválečná školská reforma v Československu Image
POPIS

Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské“ reformy. V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí. Druhá část publikace rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR – pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Meziválečná školská reforma v Československu.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,67 MB
AUTOR Dana Kasperová
STÁHNOUT ČÍST

Tato kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. „příhodovské" reformy. V první části publikace je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně ...