Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí PDF

Hledáte knihu Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Ladislav Cabada? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí Image
POPIS

Teritorialita a identita představují v soudobé Evropě velmi významný a současně velmi dynamický identifikační prvek jednotlivců i kolektivních společenství. Hlavním záměrem publikace je představit vnímání Evropy a/či jejích (sou)částí v různých myšlenkových prostředích, tj. analyzovat prvky teritoriality, identity a vzájemné percepce promítající se do konstruování autostereotypních či heterostereotypních mentálních map v evropském prostředí. Teoreticky a paradigmaticky vychází kniha zejména z teorie path dependency a konceptu mentálních map. V analýze vycházejí autoři dominantně z politologických, politickogeografických, kulturně-politických a historicko-sociologických pozic a soustředí se na několik analytických úrovní, přičemž převažující analytickou úroveň představují evropské makroregiony: Sever/Skandinávie, Jih/Středomoří a Střední Evropa. Pozornost je dále věnována percepci Evropy ve dvou národních prostředích: eurocentrismu a příkladu konstrukce identit na příhraniční úrovni.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,28 MB
AUTOR Ladislav Cabada
STÁHNOUT ČÍST

Knihy v Odborné knihovně Jiřího Hájka. Úvod do studia politické vědy / Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol. Mentální mapy, teritorialita a identita v evropském prostředí / Ladislav Cabada, Petr Jurek a kol. Komparace politických systémů I / Vladimíra Dvořáková a kol. Teorie mezinárodních vztahů / Petr Drulák.