Mezi historií a Evangeliem PDF

Trávit čas knihou Mezi historií a Evangeliem! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Mezi historií a Evangeliem a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Mezi historií a Evangeliem Image
POPIS

II. vatikánský koncil zůstává nejdůležitější událostí života církve 20. století a v posledním půlstoletí zásadním způsobem nadále utváří život křesťanů žijících v církvi, i těch, kteří se s církví a jejím působením setkávají. Lidské dějiny jsou v pohledu víry dějinami spásy, a historické události se tak v teologické reflexi stávají okamžiky kontaktu s Božím tajemstvím v Kristu a jeho evangeliem. Tato společná kniha, která vzešla z plodného setkání při teologické konferenci na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přináší čtverý pohled na význam II. Vaticana, jak jej vnímají současní světoví i domácí teologové. Nejprve je koncil zasazen do evropského kontextu, dále je představena jeho dobová recepce v československém prostředí. Třetí část přesouvá pozornost k podnětům II. vatikánského koncilu pro církev dnes a nabízí perspektivy pro pokračování koncilní reformy. Poslední oddíl se pak věnuje vztahu pokoncilní církve ke světu.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Mezi historií a Evangeliem.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,38 MB
AUTOR Prokop Brož
STÁHNOUT ČÍST

Mezi historií a Evangeliem - Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu