Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání PDF

Trávit čas knihou Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání Image
POPIS

Kniha je prvním komplexním zpracováním problematiky práva zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání v ČR. Zejména management podniků (skupin podniků) s působností na úrovni EU dostává touto publikací do ruky cennou pomoc, kterou bude potřebovat při výkladu a aplikaci příslušných pasáží zákoníku práce, které v této oblasti rozhodně nelze označit za bezproblémové provedení příslušných komunitárních předpisů. Také příslušným evropským směrnicím i úkolům, které stojí před českou legislativou při jejich nezbytném dalším provádění, se publikace věnuje, a zaujme tak nepochybně i legislativce. Vedle problematiky tzv. Evropských rad zaměstnanců se autor zabývá i problematikou postavení „národních“ zástupců zaměstnanců (rad zaměstnanců a zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a kniha tak bude přínosem i pro širší odbornou veřejnost ze strany zaměstnavatelů, odborů a odborníků zabývajících se oblastí především kolektivního pracovního práva a personalistiky.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Právo zaměstnanců na nadnárodní informace a projednání.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,67 MB
AUTOR Jan Pichrt
STÁHNOUT ČÍST

Přístup k nadnárodním informacím a projednání § 25d Společná ustanovení (1) Právo zaměstnanců zaměstnavatelů s působností na území Evropských společenství na nadnárodní informace a projednání se uskutečňuje prostřednictvím ujednaného postupu pro nadnárodní informace a projednání nebo prostřednictvím evropské rady zaměstnanců.