Dějiny starověkého Egypta PDF

Hledáte knihu Dějiny starověkého Egypta? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Ian Shaw? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Dějiny starověkého Egypta Image
POPIS

STAROVĚKÝ EGYPT je jedinou dějepisnou publikací poskytující detailní historickou studii Egypta od starší doby kamenné až po jeho začlenění do Římské říše. Svěží eseje a nádherné ilustrace přibližují vznik a vývoj nezaměnitelné civilizace starověkého Egypta počínaje obdobím vzdáleným 700 000 let a konce rokem 311 n.l. Autoři, kteří pracovali každý na svém dílčím výřezu historie, odpovídajícím jejich specializaci, nám nastiňují sled nejdůležitějších politických událostí včetně detailních studií tří tzv. přechodných dob, dříve považovaných za „temný věk“ egyptských dějin. Na pozadí vzestupu a pádu vládnoucích dynastií zkoumá Oxfordská historie starověkého Egypta také kulturní a sociální struktury včetně stylistického vývoje umění a literatury. Tempo změn takových aspektů egyptské kultury, jako byla např. monumentální architektura, pohřební rituály a s nimi spojená víra a etnické vlivy, nebylo nutně vázané na rychlost politických změn. Každý z autorů se proto rozhodl, že objasní jak slovy, tak fotografiemi základní modely sociálních a politických změn a že popíše měnící se tvář starověkého Egypta od životopisných detailů jednotlivců až po sociální a ekonomické faktory, které utvářely život obyvatelstva jako celku.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Dějiny starověkého Egypta.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,16 MB
AUTOR Ian Shaw
STÁHNOUT ČÍST

Napoleonovou výpravou - vojensky ovšem neúspěšnou - začíná systematický zájem Evropanů o dějiny starověkého Egypta. Na základě rosettské desky rozluštil hieroglyfy Francouz Jean Francois Champollion (v roce 1822 - na základě kartuší - jména panovníků v oválech).