Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov na bthestar.it
Bthestar.it Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Image
POPIS

Nová právna úprava v súvislosti s novelizáciou zákona o metrológii.Od 1.3.2018 sa zmení až 76 novelizačných bodov. Tlačená brožúra zákona o metrológii a doplnení niektorých zákonov je prakticky spracovaná na použitie kedykoľvek a kdekoľvek budete potrebovať. Nemala by určite chýbať žiadnemu odborníkovi z oblasti techniky.ObsahPRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 2)DRUHÁ ČASŤ - ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ(§ 3 - § 8)TRETIA ČASŤ - METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE(§ 9 - § 20)ŠTVRTÁ ČASŤ - SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY(§ 21 - § 22)PIATA ČASŤ - AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA(§ 23 - § 29)ŠIESTA ČASŤ - ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR(§ 30 - § 36a)SIEDMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 37 - § 42)

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,13 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a dop... Zákon o sociálnom poistení; Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplne... Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri p... Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zam... Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatk... Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrob... Zákon o službách ...