Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov PDF

Trávit čas knihou Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Image
POPIS

Nová právna úprava v súvislosti s novelizáciou zákona o metrológii.Od 1.3.2018 sa zmení až 76 novelizačných bodov. Tlačená brožúra zákona o metrológii a doplnení niektorých zákonov je prakticky spracovaná na použitie kedykoľvek a kdekoľvek budete potrebovať. Nemala by určite chýbať žiadnemu odborníkovi z oblasti techniky.ObsahPRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 2)DRUHÁ ČASŤ - ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY A MERADLÁ(§ 3 - § 8)TRETIA ČASŤ - METROLOGICKÁ KONTROLA A ÚRADNÉ MERANIE(§ 9 - § 20)ŠTVRTÁ ČASŤ - SPOTREBITEĽSKY BALENÉ VÝROBKY(§ 21 - § 22)PIATA ČASŤ - AUTORIZÁCIA A REGISTRÁCIA(§ 23 - § 29)ŠIESTA ČASŤ - ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY METROLOGICKÝ DOZOR(§ 30 - § 36a)SIEDMA ČASŤ - SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA(§ 37 - § 42)

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,53 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

3) § 22 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. 4 ) § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.