Cefalosporiny PDF

Cefalosporiny je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Příborský. Přečtěte si s námi knihu Cefalosporiny na bthestar.it
Bthestar.it Cefalosporiny Image
POPIS

Cefalosporinová antibiotika získala v posledním desetiletí významné postavení v terapii bakteriálních infekcí. To současně přináší i riziko jejich nevhodné volby, indikace a dávkování, zejména při značné nabídce komerčních přípravků. Získat dobrý přehled o cefalosporinových antibiotikách, rozdělovaných dnes do čtyř (resp. již pěti) generací, je proto nanejvýš potřebné. Problematika farmakologie cefalosporinů je zpracována do přehledné publikace, která až dosud v naší odborné literatuře chyběla. FARMAKOLOGIE * Historie cefalosporinových antibiotik * Chemická struktura * Obecný mechanismus účinku a vznik rezistence * Charakteristika jednotlivých generací * Farmakokinetika * Nežádoucí účinky * Interakce * Terapeutické použití * Zásady racionálního použití antibiotik * KLINICKÁ FARMAKOLOGIE * Laboratorní vyšetření * Citlivost mikrobů na cefalosporinová antibiotika in vitro * Rozdělení podle mikrobiologických a farmakologických vlastností * Stavy, při kterých je třeba upravit dávku cefalosporinového antibiotika * Význam znalosti stavu rezistence pro klinickou praxi * Spotřeba cefalosporinových antibiotik * Farmakoekonomické srovnání některých beta-laktamových antibiotik * Odborná kategorizace * Zhodnocení cefalosporinových antibiotik

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 1999
NÁZEV SOUBORU Cefalosporiny.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,91 MB
AUTOR Jan Příborský
STÁHNOUT ČÍST

Cefalosporiny jsou beta-laktamová antibiotika, jejichž název je odvozen z plísně Cephalosporium, z níž byly tyto látky poprvé izolovány.Z chemického hlediska jsou to deriváty kyseliny 7-aminocefalosporanové a mohou být jak přírodní, tak i semisyntetická.. Účinek. Tyto látky, podobně jako ostatní beta-laktamová antibiotika, znemožňují syntézu peptidoglykanové ...