Trestné právo I. PDF

Trávit čas knihou Trestné právo I.! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Trestné právo I. a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Trestné právo I. Image
POPIS

Publikácia v prvej kapitole popisuje základné pojmy, funkcie a vývoj trestného práva v Československu. V ďalších sa venuje trestnému činu, jeho skutkovej podstate, vysvetľuje pojmy subjekt a objekt trestného činu, subjektívna a objektívna stránka trestného činu ako aj okolnosti, vývojové štádiá trestnej činnosti. Vysvetľuje pojem ako zánik trestnosti. Popisuje systém a druhy trestov , ukladanie trestov a ochranné opatrenia.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Trestné právo I..pdf
VELIKOST SOUBORU 8,24 MB
AUTOR Vladimír Čečot
STÁHNOUT ČÍST

Trestné právo je súbor takých noriem, ktoré chránia nielen občana, ale aj štát pred nebezpečným (nežiaducim) konaním. Základnou zbierkou týchto noriem je pritom trestný zákonník, ktorý opisuje rôzne nežiaduce konania (trestné konania) a k nim prislúchajúce tresty. Základnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú ...