Ľudovít Štúr PDF

Trávit čas knihou Ľudovít Štúr! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Ľudovít Štúr a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Ľudovít Štúr Image
POPIS

Jozef Miroslav Hurban bol asi najpovolanejší na napísanie Štúrovho životopisu. Bol jeho priateľ a v mnohých veciach najbližší spolupracovník a disponoval aj odbornými schopnosťami. Dlhé roky zbieral a spracovával materiál, dospel až po rok 1848. životopis uverejňoval až na sklonku života na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Rozpomienky sa organicky viažu k materiálu, súvisiacemu so životopisom Ľudovíta Štúra, preto sú súčasťou publikácie, ktorej podstatnú časť tvorí Hurbanovo vylíčenie Štúrovho života.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Ľudovít Štúr.pdf
VELIKOST SOUBORU 9,45 MB
AUTOR Jozef Miloslav Hurban
STÁHNOUT ČÍST

Štúr si pridal meno Velislav (týmto menom sa však podpisoval už aj predtým v Spoločnosti česko-slovenskej). V školskom roku 1836-37 sa na základe ustanovenia dištriktuálneho konventu stal Ľudovít Štúr nehonorovaným námestníkom prof. Palkoviča na lýceu.