Výtvarná moderna Slovenska PDF

Trávit čas knihou Výtvarná moderna Slovenska! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Výtvarná moderna Slovenska a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Výtvarná moderna Slovenska Image
POPIS

Monografia Výtvarná moderna Slovenska dopĺňa dejiny nášho umenia o modernú interpretáciu slovenskej výtvarnej tradície prvej polovice 20. storočia. Dôležitosť zrodu takéhoto diela v období, keď všetky okolité stredoeurópske krajiny majú svoju výtvarnú avantgardu viacnásobne a vynikajúco vedecky spracovanú, je nepochybná. Autormi monografie sú PhDr. Ján Abelovský, CSc., pracovník Ústavu dejín umenia SAV a PhDr. Katarína Bajcurová, CSc., pracovníčka Slovenskej národnej galérie. Problematikou výtvarnej moderny sa sústavne zaoberajú už dlhšie obdobie a v súčasnosti sú považovaní za profilujúcich odborníkov v tejto oblasti.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 1997
NÁZEV SOUBORU Výtvarná moderna Slovenska.pdf
VELIKOST SOUBORU 9,90 MB
AUTOR Katarína Bajcurová
STÁHNOUT ČÍST

Dokumentárny film režiséra Ladislava Kaboša zachytáva premeny modernej architektúry Slovenska v priebehu pohnutých desaťročí 20. storočia. Približuje 16 najvýznamnejších diel od ...