Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny PDF

Hledáte knihu Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Saleh Mothana Obadi? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny Image
POPIS

Cieľom predkladanej vedeckej monografie, ktorá je v sérii publikácií Ekonomického ústavu SAV o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky v poradí trinástou, je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať závery autorského kolektívu vypracované na báze poznania sledovaných problematík vyplývajúceho z ich dlhodobého skúmania. Autorský kolektív v jednotlivých kapitolách použil tak prvotné, ako aj sekundárne dostupné a licencované informácie čerpané z medzinárodných inštitúcií (WB, IMF, WTO, FAO, ILO, UNCTAD, Eurostat, CPB atď.) a iných renomovaných vedeckých organizácií a nadnárodných spoločností. Obsah predkladanej monografie je určený nielen odbornej a podnikateľskej verejnosti, ale aj študentom ekonomického zamerania minimálne 2. a 3. stupňa štúdia. Tohtoročná vedecká monografia je rozdelená na jedenásť kapitol. V prvých siedmich kapitolách sa zaoberá vývojom globálneho outputu a obchodu a makroekonomickým vývojom troch kľúčových ekonomických centier v rámci rozvinutých a niektorých rozvíjajúcich sa krajín BRICS (Čína, India a Ruská federácia) vzhľadom na ich narastajúci význam vo svetovej ekonomike. V ostatných štyroch kapitolách analyzuje vybrané aktuálne globálne a re¬gionálne problémy v geopolitickej a ekonomickej rovine a ich vplyv na globálnu ekonomiku a vybrané aktuálne otázky, ktoré majú v súčasnosti kľúčový multiplikačný efekt na globálnu ekonomiku.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,14 MB
AUTOR Saleh Mothana Obadi
STÁHNOUT ČÍST

Približne pred rokom vstúpili dve najväčšie svetové hospodárske veľmoci do obchodnej vojny. Jej následkom je spomalenie tempa hospodárskeho rastu na celom svete. Čína aj napriek tlaku a stratám nie je zďaleka „na konci s dychom". Bude ešte zaujímavé sledovať, kto z týchto hráčov ako prvý zloží zbrane...