Medzi mlynmi a bankami PDF

Trávit čas knihou Medzi mlynmi a bankami! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Medzi mlynmi a bankami a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Medzi mlynmi a bankami Image
POPIS

Monografia Medzi mlynmi a bankami, ktorú možno považovať za objavné vedecké a faktografické dielo o významnom slovenskom rode či rodoch - Makovickovcoch, vznikala a vznikla prostredníctvom náročných genealogických sond. Vyžadovala si prieskum obrovského množstva prameňov i výnimočnú genealogickú erudíciu. Makovickovcov, a to všetkých, vynikajúcich i tých menej významných, Ďuriška hľadá, objavuje a identifikuje najmä tam, kde evidentne žili, pôsobili, budovali a tvorili významné duchovné, kultúrne a materiálne hodnoty.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Medzi mlynmi a bankami.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,93 MB
AUTOR Zdenko Ďuriška
STÁHNOUT ČÍST

Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, potom bol pracovníkom Matice slov. Od r. 1990 pôsobí v Národnom biografickom ústave SNK v Martine. Autor publikácií Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti (2007), Medzi mlynmi a bankami. Dejiny rodu Makovickovcov (2007). Venuje sa výskumu dejín významných slovenských rodov.