Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva PDF

Trávit čas knihou Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva Image
POPIS

Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.), jež s teorií práva úzce souvisí. Publikace se dále zabývá nejen oblastí hmotného práva, ale i práva procesního, zejména občanským soudním řízením. Vypuštěna naopak byla problematika správního a trestního řízení, která je, či bude upravena v jiných učebních pomůckách. Publikace reaguje na rozsáhlou rekodifikaci soukromého práva a odpovídá tak platné právní úpravě v České republice. Publikace je určena především studentům neprávnických vysokých a vyšších odborných škol, které mají ve svých studijních programech právní disciplíny zařazeny. Může však sloužit i jiným zájemcům o právnickou problematiku, včetně potřeb široké veřejnosti.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,98 MB
AUTOR Michal Spirit
STÁHNOUT ČÍST

Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva, 4. aktualizované vydání. Čtvrté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, pr...