Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania PDF

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Edmund Horváth. Přečtěte si s námi knihu Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania na bthestar.it
Bthestar.it Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania Image
POPIS

Vydavateľstvo Wolters Kluwer predstavuje ďalšiu publikáciu z obľúbenej edície výberov judikatúry na tému trovy občianskeho súdneho konania.Výber obsahuje publikované aj nepublikované súdne rozhodnutia tak slovenských, ako aj českých súdov, pokiaľ môžu byť vďaka hodnotným zovšeobecneným názorom užitočné aj pre slovenskú právnu prax. Keďže právna úprava trov konania je v obidvoch republikách v procesných kódexoch takmer totožná, nie je pochýb o tom, že aj judikatúra českých súdov je pre slovenskú právnu prax plnohodnotným prameňom zaujímavých právnych názorov.Do publikácie neboli zaraďované súdne rozhodnutia týkajúce sa individuálneho oslobodenia od súdnych poplatkov, ktoré síce vychádzajú z § 138 OSP, ktorý je systematicky zaradený do tretej hlavy tretej časti Občianskeho súdneho poriadku nazvanej „Trovy konania“, no ich spracovanie môže odborná verejnosť nájsť v publikácii ,,Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov“, kde sme pre komplexnosť spracovania témy súdnych poplatkov považovali ich zaradenie za vhodnejšie.Z jednotlivých rozhodnutí bola vyabstrahovaná právna veta a pri niektorých rozhodnutiach uvádzame tiež stručný opis skutkového stavu alebo časť odôvodnenia rozhodnutia pre lepšie pochopenie interpretácie a následnej praktickej aplikácie konkrétnej právnej úpravy zo strany súdu. Z veľkého množstva dostupných rozhodnutí sme sa snažili vybrať hlavne tie, ktorých zovšeobecnené závery by mohli byť užitočné pre čo najviac súčasných či budúcich sporov a eliminovať výber takých rozhodnutí, ktoré by už pre svoju špecifickosť alebo zásadné zmeny v relevantnej právnej úprave nenašli širšie využitie.Výber judikatúry je určený vyšším súdnym úradníkom, sudcom či advokátom.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,12 MB
AUTOR Edmund Horváth
STÁHNOUT ČÍST

Judikatúra súdneho dvora EÚ za rok 2018 vo veciach dane z pridanej hodnoty. Zuzana Šidlová, Elvíra Ungerová od 20,32 € Ušetríte 5,08 € (20%) ... Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania. Kniha je dostupná ...