Novelizovaný Zákon o starobnom dôchodkovom sporení PDF

Trávit čas knihou Novelizovaný Zákon o starobnom dôchodkovom sporení! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Novelizovaný Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Novelizovaný Zákon o starobnom dôchodkovom sporení Image
POPIS

Novelizovaný Zákon o starobnom dôchodkovom sporení s dôvodovou správou v úplnom znení.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Novelizovaný Zákon o starobnom dôchodkovom sporení.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,56 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dô-chodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďa-lej len „register zmlúv") podľa § 64a ods. 2. Sporiteľ po-dľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponi-