Osobitné kategórie zamestnancov PDF

Osobitné kategórie zamestnancov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimíra Žofčinová. Přečtěte si s námi knihu Osobitné kategórie zamestnancov na bthestar.it
Bthestar.it Osobitné kategórie zamestnancov Image
POPIS

Meniace sa podmienky na trhu práce prinášajú aj nové výzvy pre pracovné právo. Pôvodne relatívne homogénny charakter pracovných síl je minulosťou a dochádza ku stále väčšej fragmentácii. Štandardná práca v pracovnom pomere na neurčitý čas a na plný úväzok je na ústupe, rozširujú sa najrôznejšie formy atypických zamestnaní. Osobitná regulácia právneho postavenia zamestnaných osôb môže byťdeterminantom ovplyvňujúcim zachovávanie dôstojnosti a ich ochrany v pracovnom procese. Osobitné kategórie zamestnancov, ktorým v tejto monografii venujeme pozornosť sú určitým spôsobom „povýšené“ z hľadiska ochrany au niektorýchkategórií zamestnancov zaznamenávame práve medzerovitosť v ochrannej zložke pracovného práva. Trendom vývoja pracovného práva je okrem iného prirodzená miera upúšťania od prílišnej kogentnosti a rigidnosti právnej úpravy. Paradoxne nastupujúca ,,rigidná“ požiadavka flexibility pracovnoprávnych vzťahov a jej postupné „zapracovanie„ do jednotlivých právnych inštitútov Zákonníka práce či iných pracovnoprávnych predpisov,spôsobuje ďalšie významné prehlbovanie zaostávania posilňovania ochrany zamestnanca (pri telepráci, pri platformových zamestnancoch).

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Osobitné kategórie zamestnancov.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,58 MB
AUTOR Vladimíra Žofčinová
STÁHNOUT ČÍST

Usmernenie k použitiu FP na mzdy. Posudzovanie plnenia účelového určenia poskytnutého finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...