Podniková kombinácie podľa IFRS PDF

Hledáte knihu Podniková kombinácie podľa IFRS? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Renáta Parišová? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Podniková kombinácie podľa IFRS Image
POPIS

Cieľom publikácie je charakterizovať podnikové kombinácie podľa IFRS, prezentovať historický vývoj tejto problematiky, porovnať prístupy k podnikovým kombináciám na základe jednotlivých IFRS, poukázať na súčasný stav v tejto oblasti a vysvetliť nadväznosť podnikových kombinácií a konsolidovanej účtovnej závierky.Publikácia je určená účtovným jednotkám v SR, ktoré musia zostavovať individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou, odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o predmetnú problematiku, ako aj študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2017
NÁZEV SOUBORU Podniková kombinácie podľa IFRS.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,68 MB
AUTOR Renáta Parišová
STÁHNOUT ČÍST

Skupina ABC už v minulosti zostavovala konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS; IFRS 1, Prvá aplikácia Me-dzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, preto nemá vplyv na túto účtovnú závierku. Skupina sa v ro-ku 2004 rozhodla pre skoršiu aplikáciu všetkých štandardov IFRS vydaných do konca marca 2004.