Prejudiciálna otázka v európskom práve PDF

Hledáte knihu Prejudiciálna otázka v európskom práve? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Caroline Naômé? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Prejudiciálna otázka v európskom práve Image
POPIS

(Predhovor, preložil a aktualizoval Ján Mazák)Čitateľsky mimoriadne úspešná publikácia „Prejudiciálna otázka v európskom práve – praktický sprievodca", vydaná vydavateľstvom Larcier v roku 2010 od po francúzsky píšucej autorky Caroline Naômé, v jej slovenskom preklade od Jána Mazáka, generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie, ponúka jedinečný návod ako postupovať pri navrhovaní a predkladaní prejudiciálnych otázok podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Autorka, dlhoročná poradkyňa Súdneho dvora Európskej únie, na základe detailnej analýzy jeho judikatúry vysvetľuje všetky pojmy, kategórie, procesy a súvislosti, ktoré sú dôležité pre náležitú spoluprácu medzi Súdnym dvorom a vnútroštátnymi súdmi v konaní o prejudiciálnej otázke.Preto je táto kniha, doplnená a aktualizovaná jej prekladateľom, nenahraditeľným a užitočným zdrojom poznatkov najmä pre sudcov, prokurátorov, advokátov a ostatných praktických právnikov, ale aj pre študentov a doktorandov na právnických fakultách, ako aj iných odborníkov, ktorí hľadajú odpovede na otázky súvisiace s európskou integráciou prostredníctvom práva.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Prejudiciálna otázka v európskom práve.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,96 MB
AUTOR Caroline Naômé
STÁHNOUT ČÍST

Abstract. The article analyses the significance of the ECJ preliminary ruling on competition law. Starting with the general characteristic of the preliminary ruling of the Court of Justice, its legal regulation in TFEU and its effects, it focuses on the concrete judgement of the Court (Tenth Chamber) of 7 February 2013 in Case C-68/12 at the request of the Supreme Court of the Slovak Republic.