Právo sociálního zabezpečení PDF

Právo sociálního zabezpečení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Antonín Vacík. Přečtěte si s námi knihu Právo sociálního zabezpečení na bthestar.it
Bthestar.it Právo sociálního zabezpečení Image
POPIS

Cílem této publikace je, aby její čtenáři pochopili základy fungování a práva sociálního zabezpečení. Oblast sociálního zabezpečení je totiž charakterizována častými změnami, které je zejména po roce 1993 možno označit za přeměnu celého systému. Dalším stěžejním rokem byl rok 2006, kdy byl přijat nový zákon pro oblast nemocenského pojištění (účinnost tohoto zákona byla koncem roku odložena až od 1. 1. 2008), ale vznikl i zákon o úrazovém pojištění, o sociálních službách, o životním a existenčním minimu a celá řada dalších rozhodujících úprav ve stávajících zákonech.Studijní pomůcka zachycuje jen některé otázky z pohledu příslušných autorů jednotlivých kapitol a nečiní si nárok na vyčerpávající rozbor celé problematiky. Při vypracování se autoři řídili právní úpravou platnou v době vzniku, dále též čerpali své znalosti z časopisů, ze studia odborných interních metodik, návrhů zákonů a bulletinů MPSV i internetových stránek příslušných institucí.Toto vydání se stavem k 31. 12. 2006 bylo rovněž opatřeno aktualizovanými anglickými překlady klíčových pojmů pro snadnou orientaci v zahraniční literatuře.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Právo sociálního zabezpečení.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,74 MB
AUTOR Antonín Vacík
STÁHNOUT ČÍST

Hledáte Právo sociálního zabezpečení od Jiří Veselý? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR