WHOQOL-OLD PDF

Trávit čas knihou WHOQOL-OLD! Na našem webu bthestar.it najdete knihu WHOQOL-OLD a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it WHOQOL-OLD Image
POPIS

Tento manuál byl připraven v Laboratoři sociální psychiatrie Psychiatrického centra Praha, která je českým centrem odpovědným za vývoj českých verzí instrumentů WHOQOL...S prodlžující se délkou života nabývá na významu zkoumání faktorů, které příznivě ovlivňují stárnutí a kvalitu života ve stáří. Ačkoli lze vyšší věk charakterizovat jako období psychosociálních ztrát a zvyšujících se zdravotních rizik, existují studie, které dokládají dobrou kvalitu života seniorů (Browne et al., 1994), vysokou životní spokojenost a emoční pohodu (Lam a Power, 1991). Skutečnost, že se životní spokojenost nesnižuje s věkem navzdory nepříznivým okolnostem a ztrátám, se označuje jako "old age paradox" a je předmětem dlouhodobé teoretické diskuze. Ačkoli se v souvislosti se stářím pojem kvalita života často objevuje, málokdy se přímo sleduje. Předmětem výzkumů je především životní spokojenost, která se považuje za jednu ze tří složek osobní pohody (psychological well-being), vedle negativních a pozitivních pocitů. Bylo zjištěno, že k menšímu poklesu životní spokojenosti ve stáří dochází u extravertů a osob žijících v manželství (Mroczek a Spiro, 2005) a že k vyšší úrovní spokojenosti přispívá dobrý zdravotní stav, manželství, samostatné bydlení, sociální zapojení, nepřítomnost deprese a nepřítomnost problémů s alkoholem (Heun et al., 1999)...Eva Dragomirecká, Jitka Prajsová

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU WHOQOL-OLD.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,64 MB
AUTOR Jitka Prajsová
STÁHNOUT ČÍST

WHOQOL-OLD podem ser combinados para produzir um escore geral (QVG-OLD) para a qualidade de vida em adultos idosos, denotado como o "escore total" do módulo WHOQOL-OLD. Basicamente, escores altos representam uma alta qualidade de vida e escores baixos representam uma baixa qualidade de vida. O questionário foi aplicado individualmente