Přírodověda pro 5. ročník základní školy RVP PDF

Hledáte knihu Přírodověda pro 5. ročník základní školy RVP? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Marie Čechurová? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Přírodověda pro 5. ročník základní školy  RVP Image
POPIS

Učebnice přírodopisu se věnuje dvěma tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Rozmanitost přírody se zabývá tématy jako člověk a příroda, neživá příroda a život, člověk – Země – vesmír, hvězdy – souhvězdí – galaxie, Slunce a sluneční soustava, planeta Země – v pohybu, roční období, vzdušný obal, přitažlivost, podnebí a počasí, rozmanitost podmínek života na Zemi, třídění živých organismů, člověk a technika (jak si usnadnit práci), jak získáváme informace, Člověk a jeho zdraví tématy: stavba těla, orgánové soustavy (kosterní, svalová, dýchací, oběhová, trávicí, vylučovací, smyslová, nervová, rozmnožovací), pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, partnerství a základy sexuální výchovy

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Přírodověda pro 5. ročník základní školy RVP.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,95 MB
AUTOR Marie Čechurová
STÁHNOUT ČÍST

pro střední odborné vzdělávání; RVP ZUV - Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání; RVP JŠ - Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 1 ŠVP si vytváří každá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP. Pro tvorbu a úpravu ŠVP mohou ...