Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník základných škôl PDF

Hledáte knihu Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník základných škôl? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Jana Striežovská? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník základných škôl Image
POPIS

Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky. Zbierka ponúka množstvo príkladov a slovných úloh na docvičovanie a opakovanie učiva matematiky v 1. ročníku ZŠ. Úlohy sú určené na samostatnú prácu žiaka s možnosťou výberu ich náročnosti. Pútavé grafické spracovanie zbierky rešpektujúce vekové osobitosti žiakov 1. ročníka ZŠ podporuje vytváranie a upevňovanie matematických predstáv. Úlohy korešpondujú s úlohami v pracovných učebniciach, sú hravé a usporiadané podľa náročnosti. Rôznorodosť úloh umožňuje rozvoj matematickej gramotnosti podľa individuálnych potrieb a možností žiakov. Učiteľovi umožňuje zbierka jednoducho a efektívne zabezpečiť výberom vhodných úloh individualizáciu vyučovania žiakov 1. ročníka. V zbierke sú zaradené aj zábavné a pútavé úlohy so silným motivačným nábojom, ktoré vzbudzujú záujem žiakov riešiť ich aj mimo vyučovania.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník základných škôl.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,52 MB
AUTOR Jana Striežovská
STÁHNOUT ČÍST

Zbierka obsahuje rôzne typy úloh na precvičovanie vedomostí z matematiky, ktoré žiaci nadobudli v 8. ročníku základnej školy. Všetky úlohy vychádzajú zo základného učiva matematiky obsiahnutého v učebných osnovách. V súvislosti s prechodom na euro boli úlohy v druhom vydaní zbierky aktualizované. Zbierku možno využívať pri práci doma, ale aj priamo na ...