Prostonárodné vianočné piesne PDF

Hledáte knihu Prostonárodné vianočné piesne? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Andrej Kmeť? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Prostonárodné vianočné piesne Image
POPIS

Zbierka Prostonárodné vianočné piesne, ktorú zostavil v 60. rokoch 19. storočia Andrej Kmeť je významným hudobno-literárnym prameňom a právom jej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky. Ako pozoruhodná antológia slovenského vianočného repertoáru (obsahuje duchovné vianočné piesne, legendické piesne, pastorálne piesne, árie, kantáty, omše a omšové časti) ostala dokladom ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu. Stimulovala umeleckú fantáziu a viacerí hudobní skladatelia, interpreti aj súbory historickej a ľudovej hudby sa pokúšali oživovať repertoárové zlomky, avšak v niekoľkonásobne sprostredkovanej a štylizovanej podobe. Snahou tejto pramenno-kritickej edície je prispieť k vytvoreniu autentického obrazu Kmeťovej zbierky, ktorý tu dosiaľ chýbal.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Prostonárodné vianočné piesne.pdf
VELIKOST SOUBORU 2,76 MB
AUTOR Andrej Kmeť
STÁHNOUT ČÍST

V programe nebude chýbať ani ukážka zo zbierky Andreja Kmeťa "Prostonárodné vianočné piesne", ktorej možno pripísať hodnotu národnej kultúrnej pamiatky. Tradičný Vianočný koncert Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS a členov Slovenského komorného orchestra prináša hudobné stvárnenie Tajomstva Vianoc, obraz kultúry a ...