Angiologie PDF

Hledáte knihu Angiologie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Michal Anděl? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Angiologie Image
POPIS

Z předmluvy: Učební texty z vnitřního lékařství pro studenty 3. lékařské fakulty UK se poněkud liší od učebních textů tohoto oboru používaných na jiných českých lékařských fakultách. Pojetí skript a budoucí učebnice totiž souvisí s právě probíhající reformou studia lékařství na naší fakultě. Cílem, který bude možné naplnit až při příštích vydáních, bude tvorba takového integrovaného studijního materiálu, který budou studenti používat nejenom při studiu vnitřního lékařství, ale též patologické fyziologie, speciální farmakologie a také preventivního lékařství. Až dosud totiž ne vždy docházelo k výuce souhlasných poznatků v těchto oborech a navíc byly tyto obory vyučovány bez patřičného kontextu a patřičné komplementarity. Proto je také značná pozornost věnována patofyziologii, v případě této publikace je zvláště podrobně podána patofyziologie alterosklerózy, onemocnění, jehož orgánové komplikace jsou nejčastější příčinou smrti nejen v České republice, ale i ve všech rozvinutých zemích.Z OBSAHU: 1. Úvod 1.1. Patogeneze trombózy 1.2. Koagulace 1.3. Fibrinolytický systém 1.4. Destičky 1.5. Cévní stěna - endotel 1.6. Vliv krevního průtoku a reologických vlastností krve 1.7. Léky používané v terapii a prevenci trombózy (Antikoagulancia - Trombolytika - Protidestičková antitrombotika) 2. Choroby tepen

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Angiologie.pdf
VELIKOST SOUBORU 9,25 MB
AUTOR Michal Anděl
STÁHNOUT ČÍST

Angiologie; Cévní chirurgie; Mammologie; Chirurgie; Kontakt +420 602 572 995 [email protected] . Adresa ordinace Nákladní 3002/2 74601 Opava - Předměstí ...