Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání PDF

Hledáte knihu Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Jana Havlová? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání Image
POPIS

Publikace Činnosti se zvířaty se zabývá problematikou využití a zapojení vybraných druhů zvířat v předškolním vzdělávání. První část knihy je zaměřena na teorii – terminologii, obecnou charakteristiku interakce se zvířaty a zařazení aktivit v rámci legislativy. V druhé části autorky seznamují čtenáře s praxí, se zkušenostmi a příklady dobré praxe, věnují pozornost kritériím výběru vhodného druhu zvířete a jeho potřebám, popisují konkrétní vzdělávací činnosti a uvádí rady, jak se vyvarovat možných rizik v rámci kontaktu s živými tvory.Kniha pojímá vzdělávání za pomoci zvířat komplexně s uceleným přehledem v oblasti teoretické i praktické. Nabízí učitelkám v mateřských školách a dalším odborníkům či rodičům možnosti, jakým způsobem zapojit zvířata do vzdělávání, a tím zkvalitnit prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a využít pozitivního vlivu živých tvorů na rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Kniha volně navazuje na publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání a Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Činnosti se zvířaty v předškolním vzdělávání.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,77 MB
AUTOR Jana Havlová
STÁHNOUT ČÍST

Tato knížka se zaměřuje na pokládání jejích základů v předškolním věku. Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání -26 % 459,00 Kč s DPH 340,00 Kč s DPH