Chinolony PDF

Trávit čas knihou Chinolony! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Chinolony a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Chinolony Image
POPIS

Souborné zpracování farmakologie, klinické farmakologie s nezbytnými informacemi z klinické mikrobiologie chinolonových antiinfektiv na úrovni současných znalostí ve formě monografie, česká odborná literatura až dosud postrádala. Fluorochinolony s rozšířeným spektrem představují naději účinné protibakteriální léčby nejméně pro první desetiletí třetího tisíciletí. Z obsahu:FARMAKOLOGIE CHINOLONOVÝCH CHEMOTERAPEUTIK • Úvod • Historie chinolonových chemoterapeutik • Chemická struktura chinolonů a fluorochinolonů • Vztah mezi strukturou a účinkem fluorochinolonů • Obecná charakteristika chinolonů • Mechanismus účinku chinolonů a vznik rezistence • Topoizomerázy DNA • Mechanismus účinku chinolonů • Vznik rezistence na chinolonová chemoterapeutika • Charakteristika jednotlivých skupin chinolonů • Nefluorované chinolony • Fluorované chinolony • Fluorochinolony s rozšířeným spektrem o pneumokoky rezistentní na penicilin a popř. i o anaeroby • Farmakokinetika • Farmakokineticko-farmakodynamické vztahy (PK/PD) a jejich vliv na antimikrobiální účinnost fluorochinolonů • Nežádoucí účinky chinolonů • Obecný pohled na nežádoucí účinky léčiv • Přehled nežádoucích účinků chinolonů • Interakce chinolonů • Terapeutické použití chinolonů • KLINICKÁ FARMAKOLOGIE CHINOLONOVÝCH CHEMOTERAPEUTIK • Nejvýznamnější mikrobiologické aspekty fluorochinolonových antibiotik pro praxi • Citlivost mikrobů na chinolonová chemoterapeutika in vitro • Stavy, při kterých je nutno upravit dávku chinolonů • Dávkování chinolonů při jaterní nedostatečnosti • Dávkování chinolonů při renální nedostatečnosti • Význam znalosti stavu rezistence pro klinickou praxi • Spotřeba chinolonů • Odborná kategorizace • Zhodnocení chinolonů • Perspektivy dalšího vývoje

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2000
NÁZEV SOUBORU Chinolony.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,15 MB
AUTOR Jan Příborský
STÁHNOUT ČÍST

Chinolony Norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, pefloxacin, moxifloxacin, prulifloxacin. Historie a původ : Původní chinolony - Kyselina oxolinová a nalidixová - sloužily jen k léčbě močových infekcí, až fluorované chinolony jsou širokospektrými antibiotiky pro těžké systémové infekce.