Cestovní náhrady 2006 PDF

Trávit čas knihou Cestovní náhrady 2006! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Cestovní náhrady 2006 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Cestovní náhrady 2006 Image
POPIS

Již osmé vydání osvědčené publikace vychází z právního stavu k 1. 1. 2006. Autorka - uznávaná odbornice v oblasti cestovních náhrad - definuje problém, častou chybu či dotaz a jeho řešení. První část je věnována poskytování cestovních náhrad zaměstnancům, členům družstev, osobám v mimopracovněprávních vztazích apod. Objasněny jsou základní pojmy: tuzemská a zahraniční pracovní cesta, pravidelné a přechodné pracoviště, rodina zaměstnance. Podrobně je zpracováno poskytování náhrad při pracovní cestě, změně místa výkonu práce, při používání soukromých motorových vozidel. V této knize najdete i informace o paušalizaci cestovních náhrad, prokazování výdajů, o zdaňování cestovních náhrad, lhůtách pro vyúčtování apod. Publikace poradí a pomůže každému, kdo se danou problematikou zabývá. Určena je nejen účetním, mzdovým účetním, personalistům, ekonomickým pracovníkům, ale rovněž auditorům a daňovým poradcům či právníkům.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2006
NÁZEV SOUBORU Cestovní náhrady 2006.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,15 MB
AUTOR Marie Salačová
STÁHNOUT ČÍST

Náhrady cestovních výdajů jsou v praxi nejrozšířenějším druhem náhrad poskytovaných zaměstnancům. Nejčastějším důvodem pro jejich výplatu jsou samozřejmě pracovní cesty, nicméně důvodů pro jejich přiznávání je daleko více. Třebaže pojmově jde o náhradu výdajů vzniklých dotyčnému zaměstnanci, v řadě případů má zaměstnanec nárok na cestovní ...