Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci PDF

Trávit čas knihou Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci Image
POPIS

Záměrem autorů monografie je představit současné názory na vyvíjející se směry v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o epidemiologii TEN a náměty na doporučení pro profylaxi tohoto onemocnění v různých klinických oblastech. Úvod publikace patří epidemiologii tromboembolické nemoci. Její četnost není dobře známa, ale z registrů, které jsou k dispozici, vyplývá, že jde o třetí nejčastější kardiovaskulární onemocnění ve světě. Další část je věnována některým novějším prostředkům k farmakoprofylaxi TEN. Přináší stručný přehled poznatků o nízkomolekulárních heparinech, pentasacharidech, přímých inhibitorech trombinu a přímých inhibitorech faktoru Xa.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,73 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci. Jaroslav Malý, Petr Kessler, Jaromír Gumelec. Záměrem autorů je představit současné názory na vyvíjející se směry v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o její epidemiologii a poskytnout návod k omezení incidence TEN v různých...