Matica slovenská PDF

Matica slovenská je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Winkler. Přečtěte si s námi knihu Matica slovenská na bthestar.it
Bthestar.it Matica slovenská Image
POPIS

Vyše 150-ročný dejinný príbeh Matice slovenskej hlboko zasiahol do národnej histórie. Táto kniha je svedectvom o ceste, po ktorej sme prešli, svedectvom o vrastaní do času.Úspešné knižné dielo jedného z najlepších znalcov matičných reálií vychádza po dvadsiatich rokoch v druhom, podstatne prepracovanom a doplnenom vydaní. Pútavo líči príbeh našej najstaršej a zaiste najvýznamnejšej kultúrnej ustanovizne, ktorá u iných národov nemá obdobu. Zrodila ju zložitá situácia Slovákov v 19. storočí a stala sa jednak ohniskom národného pohybu a kultúrneho diania, jednak liahňou významných národných inštitúcií – národnej knižnice, galérie, múzea, akadémie vied, významných kultúrnych časopisov... Dejinné peripetie Matice slovenskej sú neúprosne pravdivým zrkadlom novodobých slovenských dejín.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Matica slovenská.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,84 MB
AUTOR Tomáš Winkler
STÁHNOUT ČÍST

Matica slovenská (etwa „Slowakische(r) Stiftung/Verein", wörtlich "Slowakische Mutter") ist das nationale Kulturinstitut der Slowakei mit Sitz in Martin.Es wird zu einem großen Teil durch Spenden, staatliche Fördermittel, Sponsoren u. ä. finanziert.