Účetní a daňové doklady - vzory písemností – 2. aktualizované vydání PDF

Hledáte knihu Účetní a daňové doklady - vzory písemností – 2. aktualizované vydání? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Daniel Horad? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Účetní a daňové doklady - vzory písemností – 2. aktualizované vydání Image
POPIS

Kniha je aktualizací úspěšného titulu a reaguje na novelu zákona o DPH a změny z toho vyplývající – jedná se zejména o dobropisy a opravné daňové doklady. Autoři poradí, jak vytvořit, zaúčtovat a archivovat doklady. Objasněny jsou náležitosti, typy a druhy účetních dokladů v závislosti na konkrétních hospodářských jevech jako jsou: rozdělení hospodářského výsledku, dary, vyřazení majetku, inventarizace apod. V samostatné kapitole jsou zpracovány daňové doklady ve vazbě na DPH, jejich druhy, náležitosti a využití. Uveden je také kontrolní systém účetnictví v návaznosti na doklady a následně opravy účetních dokladů a jejich účtování. Prakticky znázorněny jsou rovněž opravy daňových dokladů a jejich vazba na sestavení dodatečného (opravného) daňového přiznání. Kniha je doplněna více než padesáti vzory a bude dobrou pomůckou pro všechny účetní i podnikatele.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ none
NÁZEV SOUBORU Účetní a daňové doklady - vzory písemností – 2. aktualizované vydání.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,57 MB
AUTOR Daniel Horad
STÁHNOUT ČÍST

Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností.