Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl PDF

Trávit čas knihou Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl Image
POPIS

Zošity s predtlačou obsahujú primerané množstvo úloh na počítanie a rysovanie s dostatkom miesta na zápis a riešenie. Členenie do tematických celkov plynulo nadväzuje na platné učebnice a učebné osnovy. Zošity obsahujú úlohy s nasledujúcou tematikou: mocniny a odmocniny, Pytagorova veta, počtové operácie s výrazmi, kružnica, kruh, obvod, obsah, Talesova kružnica, lineárne rovnice a nerovnice, konštrukčné úlohy s dostatkom priestoru na zápis, rozbor, postup konštrukcie, konštrukciu, záver a diskusiu, funkcia, pravouhlá sústava súradníc, priama a nepriama úmernosť, kombinatorika a pravdepodobnosť, logika a grafy.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl.pdf
VELIKOST SOUBORU 8,88 MB
AUTOR Zuzana Berová
STÁHNOUT ČÍST

Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ - 1. zošit - Kohanová, Iveta; Švecová, Soňa Pripravili sme pre vás vylepšený pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice - Nový pomocník z matematiky pre 7. ročník ZŠ, ktorý je v súlade so ŠVP platným od septembra 2015.