Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci PDF

Trávit čas knihou Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci Image
POPIS

Druhé vydání komentáře k zákonu č. 82/1998 Sb. reaguje na významné změny, které v loňském roce přinesla novela provedená zákonem č. 160/2006 Sb. Kniha obsahuje zasvěcený výklad všech ustanovení zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Vychází přitom z dosavadních zkušeností s aplikací této normy. Komentář četných ustanovení byl doplněn nebo rozšířen. Nově byla doplněna a uspořádána i judikatura. Vysvětlení základních institutů zákona doplňují i praktické pohledy na procesní problematiku, spojenou s uplatnováním nároku podle tohoto zákona v občanském soudním řízení. Související předpisy doplňující text komentáře postačí k tomu, aby kniha posloužila jako ucelená pomůcka všem, kdo chtějí zákon studovat či aplikovat. Komentář je určen především advokátům, soudcům a právníkům správních a samosprávných úřadů. Informace o odpovědnosti státu za škodu v ní naleznou i studenti práva a všichni další zájemci.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,89 MB
AUTOR Petr Vojtek
STÁHNOUT ČÍST

Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát Podobnou odpovědnost nesou i orgány územních celků při výkonu samostatné působnosti. V dnešních pěti radách zdarma se však zaměříme, za jakých podmínek dochází právě ke vzniku odpovědnosti státu.