Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov PDF

Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Veronika Vaseková. Přečtěte si s námi knihu Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov na bthestar.it
Bthestar.it Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov Image
POPIS

Táto publikácia je prvým vydaním prehľadu judikatúry z oblasti nájmu a podnájmu bytov a nebytových priestorov a obsahuje zhrnutie rozhodnutí a stanovísk tak Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR, ako aj Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR.Publikácia je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá časť sa venuje bytom a druhá časť nebytovým priestorom. Každá časť obsahuje zozbieranú a spracovanú relevantnú judikatúru, ktorá sa venuje nájomnej zmluve, jej náležitostiam, právam a povinnostiam vyplývajúcim z nájomného vzťahu vrátane povinnosti platiť nájomné, ako aj skončeniu nájmu. Vnútorné členenie publikácie bolo navrhnuté tak, aby sa čitateľ mohol rýchlo a ľahko orientovať.Rozhodnutia českých súdov boli preložené do slovenského jazyka a vhodne upravené tak, aby boli pre slovenského čitateľa ľahko zrozumiteľné.Jednotlivé právne vety sú často doplnené odôvodnením, ktoré je spravidla skrátené a upravené, aby čitateľovi poskytovalo základný prehľad o obsahu rozhodnutia.Veríme, že publikácia bude pre čitateľov cenným zdrojom právnych názorov.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov.pdf
VELIKOST SOUBORU 8,78 MB
AUTOR Veronika Vaseková
STÁHNOUT ČÍST

Nájom nebytových priestorov Nájom a podnájom nebytových priestorov je v praxi veľmi častým právnym vzťahom. V zmysle § 720 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov nájom nebytových priestorov upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.