Finančná analýza podniku PDF

Trávit čas knihou Finančná analýza podniku! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Finančná analýza podniku a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Finančná analýza podniku Image
POPIS

Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen podniku, ale aj celého odvetvia národného hospodárstva. Zároveň poskytuje nenahraditeľné informácie tak pre rozhodovanie externých používateľov (banky, dodávatelia, odberatelia, konkurenčné firmy, zamestnanci, vládne orgány), ako aj pre samotné vedenie podniku.Cieľom publikácie je jasne a zrozumiteľne vysvetliť metódy finančnej analýzy tak, aby získané informácie čitateľ bez problémov využil nielen pri vysokoškolskom štúdiu, ale aj v samotnej podnikateľskej praxi.Publikácia je koncipovaná ako vysokoškolská učebnica s ukážkovými riešenými príkladmi.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2018
NÁZEV SOUBORU Finančná analýza podniku.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,51 MB
AUTOR Miroslava Rajčániová
STÁHNOUT ČÍST

Diplomová práce: Ekonomická analýza podniku (Peter Škripec) Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2018. Klíčová slova: Ekonomická analýza, finančná analýza, kvalitatívna analýza, analýza pomerových ukazovateľov, PEST analýza