Česká republika UNESCO PDF

Trávit čas knihou Česká republika UNESCO! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Česká republika UNESCO a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Česká republika UNESCO Image
POPIS

Kniha fotografií Libora Sváčka s jedinečnými záběry českých památek zapsaných i usilujících o zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ačkoli české památky UNESCO jsou většinou velmi dobře známé objekty, fotograf Libor Sváček je dokázal zachytit opět z nových, nečekaných úhlů, za mimořádných světelných podmínek, v neobvyklých denních i ročních dobách. Samostatnou a rozsáhlou kapitolou jsou české památky usilující o zápis - zde si čtenář knihy naplno uvědomí, jak bohaté kulturní dědictví nám naši předkové zanechali. Reprezentativní kniha fotografií Libora Sváčka přináší milovníkům památek a samozřejmě i zahraničním zájemcům o Českou republiku kolekci úžasných záběrů dvanácti českých památek zapsaných na seznamu UNESCO, dále devatenácti pamětihodností, které o zápis na prestižní seznam usilují a také čtyř tzv. nehmotných památek, kterými je naše země na seznamu zastoupena.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Česká republika UNESCO.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,68 MB
AUTOR Libor Sváček
STÁHNOUT ČÍST

Česká republika UNESCO - mini / vícejazyčná - Sváček Libor. Mini fotografická publikace. Všech dvanáct českých památek pyšnících se zápisem na prestižním Seznamu světového dědictví UNESCO, stejně jako další pamětihodnosti teprve usilující o tento zápis, zachyt...