Občanský zákoník I. PDF

Trávit čas knihou Občanský zákoník I.! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Občanský zákoník I. a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Občanský zákoník I. Image
POPIS

Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska.becná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva.Základní zásady soukromého práva kladou důraz na svobodu jednotlivce a spravedlnost.Svéprávnost člověka lze omezit nejdéle na tři roky a po jeho zhlédnutí.Člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není známo, kde se zdržuje, lze prohlásit za nezvěstného.Právnické osoby se dělí na korporace (spolky), fundace (nadace a nadační fondy) a ústavy.Novým kontrolním nástrojem ochrany zájmů opatrovance je opatrovnická rada. Relativní neplatnost právních jednání se preferuje před neplatností absolutní.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2014
NÁZEV SOUBORU Občanský zákoník I..pdf
VELIKOST SOUBORU 1,37 MB
AUTOR Petr Lavický
STÁHNOUT ČÍST

Nový občanský zákoník též daleko přesněji stanoví různá omezení vlastníka nemovité věci, zejména pozemku - co do pravidel o imisích, porostech na hranicích pozemků, pozemkových úprav či užívání cizího prostoru. I s těmi je dobré se seznámit, neboť pro obce v některých případech znamenají nové povinnosti.