Trestné právo procesné PDF

Trestné právo procesné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivan Šimovček. Přečtěte si s námi knihu Trestné právo procesné na bthestar.it
Bthestar.it Trestné právo procesné Image
POPIS

Publikácia je učebnicou trestného práva procesného. V jej jednotlivých kapitolách sú rozpracované základné pojmy a inštitúty trestného práva procesného a trestného konania, pričom veľká pozornosť je venovaná zásadám trestného konania, subjektom trestného konania s dôrazom na procesné práva obvineného a poškodeného v trestnom konaní, zaisťovacím úkonom, dokazovaniu v trestnom konaní, ako aj rozhodnutiam v trestnom konaní. V publikácii sú tiež rozpracované jednotlivé štádia trestného konania s dôrazom na konanie pred súdom, jeho hlavné pojednávanie, resp. verejné a neverejné zasadnutie, opravné konanie a vykonávacie konanie, odklony a osobitné spôsoby trestného konania. Pomerne rozsiahla je problematika právneho styku s cudzinou v trestnom konaní vzhľadom na začlenenie Slovenska do európskych štruktúr a zvyšujúci sa dopad európskeho práva na slovenské.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2011
NÁZEV SOUBORU Trestné právo procesné.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,27 MB
AUTOR Ivan Šimovček
STÁHNOUT ČÍST

Trestné právo procesné I . Jaroslav Ivor • Peter Polák • Jozef Záhora. 27,50 € na sklade . Do košíka. Trestné právo procesné. 2. aktualizované a doplnené vydanie . Dušan Korgo • Veronika Marková a kol. 31,48 € na sklade . Do košíka. Zákon o policajnom zbore .