Témy z Druhého listu Korinťanom PDF

Témy z Druhého listu Korinťanom je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Blažej Štrba. Přečtěte si s námi knihu Témy z Druhého listu Korinťanom na bthestar.it
Bthestar.it Témy z Druhého listu Korinťanom Image
POPIS

Zborník Témy z Druhého listu Korinťanom je zostavený zo štrnástich prednášok rovnomenného cyklu, ktorý sa konal počas akademického roka 2008/2009 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského. Sedem prednášok tvorí vlastne jednoduchý biblický komentár k 2 Kor a každá z nich rozoberá ešte aj určitú biblickú tému. Druhých sedem prednášok zasa pojednáva teologické témy, ktoré tiež vychádzajú z Pavlovho list do Korintu, ale ktoré sú v dialógu s témami dnešných kresťanských komunít. Adresátmi prednášok boli najmä kňazi, absolventi teológie ale tiež záujemcovia o neľahký a súčasne tak nádherný Druhý list Korinťanom. Variabilite adresátov zodpovedá trochu aj rôznosť rozoberaných tém. Tento fakt však neruší koncepciu malého komentára, ale je skôr jeho obsahovým obohatením.Autori príspevkov:doc. ThDr. Anton Adam, PhD., ThDr. Mons. Róbert Bezák, PhD., ThDr. Mons. Marián Bublinec, PhD., ThDr. Branislav Kľuska, PhD., ThDr. Mons. Vojtech Nepšinský, PhD., ThDr. Jozef Repko, PhD., ThLic. Roman Seko, S.S.Dr. Blažej Štrba, kpt. ThDr. Stanislav Varga, PhD., ThLic. Ján Viglaš, doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Témy z Druhého listu Korinťanom.pdf
VELIKOST SOUBORU 9,46 MB
AUTOR Blažej Štrba
STÁHNOUT ČÍST

Tituly od Blažej Štrba na Gorila.sk. Najširší výber titulov na slovenskom trhu, výhodné ceny a nízke poštovné. Len na Gorila.sk