Právní předpisy samosprávy PDF

Právní předpisy samosprávy je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeněk Koudelka. Přečtěte si s námi knihu Právní předpisy samosprávy na bthestar.it
Bthestar.it Právní předpisy samosprávy Image
POPIS

Kniha je koncipována jednak jako příspěvek do teoretické diskuse o postavení a úloze právních předpisů samosprávy v českém právním řádu a jednak jako pomůcka pro členy zastupitelstev a zaměstnance obcí, krajů i správních úřadů. Publikace je rozdělena na tři díly. V obecné části je pozornost zaměřena na druhy, náležitosti a přijímání právních předpisů, jejich realizaci včetně sankcí, výklad, rušení a odpovědnost za vadné právní předpisy a pakty. V části zvláštní jsou předpisy pojednávány z hlediska jejich různé věcné působnosti (místní poplatky, veřejný pořádek), a to především ty, k nimž se vyjádřil ve své judikatuře Ústavní soud. Ve třetím dílu je pozornost věnována normotvorbě zájmové neúzemní samosprávy. V samotném závěru práce jsou uvedeny příklady různých právních předpisů samosprávy. Autor zdůrazňuje kritické názory na stávající většinovou judikaturu Ústavního soudu, která omezuje v oblasti vydávání obecně závazných vyhlášek možnosti územní samosprávy stanovené Ústavou.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2008
NÁZEV SOUBORU Právní předpisy samosprávy.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,75 MB
AUTOR Zdeněk Koudelka
STÁHNOUT ČÍST

Zde se tedy jedná o originální právní předpisy, které obec v souladu se zákonem přijímá a vydává ve své samostatné působnosti, tj. z titulu své samosprávy a na základě vlastního rozhodnutí a uvážení. K přijetí - schválení - tohoto dokumentu je pak zákonem o obcích zmocněno pouze zastupitelstvo obce, a to v ...