60 let nitrooční čočky PDF

60 let nitrooční čočky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Pašta. Přečtěte si s námi knihu 60 let nitrooční čočky na bthestar.it
Bthestar.it 60 let nitrooční čočky Image
POPIS

"Kniha je rozdělena do několika tématických celků. V první části je pozornost věnována především historii vývoje nitroočních čoček a operačních technik operace katarakty a to jak ve světě tak v Československu a později v České republice. Jsou zmíněni prakticky všichni světoví a českoslovenští oftalmologové, kteří se na vývoji oční implantologie významnější měrou podíleli, všechny typy nitroočních čoček a celý vývoj operačních technik.V dalších tématických celcích jsou detailně analyzovány různé druhy nitroočních čoček, používaných jak v minulosti tak v současné době. Vynikajícím způsobem jsou zpracovány kapitoly o multifokálních, akomodačních a torických nitroočních čočkách a to z pohledu jejich indikace, konstrukce a dlohodobých výsledků. Velmi zajímavé jsou zpovědi inteligentních pacientů, kteří vyjadřují své pocity a zkušenosti s některými nitroočními čočkami z pohledu jejich nositelů. Nejsou vynechány adiční nitrooční implantáty jako náhrady duhovek či distenzní kroužky. Velmi důkladně jsou zpracovány kapitoly zabývající se fakickými čočkami a nechybí kapitola o různých způsobech implementace. Součástí knihy je kompletní seznam všech nitroočních čoček s analýzou jejich konstrukce a materiálů z kterých jsou vyrobeny.Kniha je vynikajícím přínosem pro českou nitrooční implantologii a je určena nejen současným a budoucím očním chirurgům, ale i terénním oftalmologům a všeobecným lékařům."

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2010
NÁZEV SOUBORU 60 let nitrooční čočky.pdf
VELIKOST SOUBORU 6,10 MB
AUTOR Jiří Pašta
STÁHNOUT ČÍST

Standardní nitrooční čočky (IOL) nemají žádný vliv na skotopické vidění. Čočky IOL blokující modré světlo o hodnotě 20 D snižují skotopickou vnímavost o 14?%, čočky s hodnotou 30 D dokonce o 21?%. Modré světlo hraje důležitou roli v každodenním rytmu života.