Zákon o místních poplatcích a předpisy související PDF

Hledáte knihu Zákon o místních poplatcích a předpisy související? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je Stanislav Kadečka? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Zákon o místních poplatcích a předpisy související Image
POPIS

Komentář přináší podrobný a komplexní výklad aktuálního znění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který obsahuje hmotněprávní i zvláštní procesněprávní úpravu tzv. místních poplatků. Komentovaná právní regulace místních poplatků se přitom v nezanedbatelné míře dotýká nejen všech obcí v České republice, které je stanovují a pro které tyto představují jeden z nezanedbatelných daňových příjmů, ale skutečně všech osob, neboť každý z nás je poplatníkem alespoň některého z místních poplatků, zakotveného v komentovaném zákoně. Text a výklad zákona o místních poplatcích, s odkazy na související judikaturu i odbornou literaturu, je doplněn nejen úplným zněním, resp. výňatky některých souvisejících právních předpisů, ale též relevantními nálezy Ústavního soudu ČR a praktickými vzory obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Publikace je určena nejen obcím (jejich starostům, radním, zastupitelům a úředníkům) a krajům, ale též všem fyzickým a právnickým osobám vystupujícím v České republice v roli poplatníků či plátců jednotlivých místních poplatků. Zpracování publikace zaručuje, že v ní užitečnou pomůcku naleznou i právníci a další odborníci, kteří se s problematikou místních poplatků dostávají do kontaktu při výkonu své profese.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2005
NÁZEV SOUBORU Zákon o místních poplatcích a předpisy související.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,50 MB
AUTOR Stanislav Kadečka
STÁHNOUT ČÍST

Základní údaje; Originální název: Stanislav Kadečka: Zákon o místních poplatcích a předpisy související: komentář: Autoři: RADVAN, Michal.