Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit) PDF

Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit) na bthestar.it
Bthestar.it Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit) Image
POPIS

Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením. V příloze sešitu je shrnuta základní gramatika. Učivo českého jazyka je mezipředmětově propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k občanství. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. 2. díl dokončuje procvičení skladby (rozlišení hlavních a vedlejších vět, druhy vedlejších vět) a dále procvičuje významslova a nauku o slovní zásobě (slovo, sousloví, rčení, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova jednoznačnáa mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy, slovní zásoba a způsoby jejího obohacování).

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2019
NÁZEV SOUBORU Český jazyk 7, 2. díl (pracovní sešit).pdf
VELIKOST SOUBORU 8,63 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

2. díl pracovního sešitu Učíme se hrou se skřítkem navazuje na 1. díl a společně doplňují učebnici Český jazyk 2, edice Čtení s porozuměním. Pracovní sešit z edice Čtení s porozuměním je moderní výukový materiál zpracovaný v souladu s RVP ZV, ve kterém se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti.