Inkluzivní pedagogika PDF

Inkluzivní pedagogika je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Viktor Lechta. Přečtěte si s námi knihu Inkluzivní pedagogika na bthestar.it
Bthestar.it Inkluzivní pedagogika Image
POPIS

Autor úspěšných Základů inkluzivní pedagogiky z roku 2010 se rozhodl po letech, kdy došlo na poli inkluze k mnoha zásadním změnám, k přepracování a rozšíření klíčových kapitol knihy, aby lépe odpovídala současnému stavu a problémům. Zásadně byly modifikovány kapitoly týkající se vymezení inkluzivní pedagogiky, jejího paradigmatu, kapitoly o inkluzivní didaktice a realizaci inkluze mimo vyučování. Přidány jsou kapitoly o specifikách inkluze dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zohledněny jsou nové výsledky výzkumů a pozitivní i negativní zkušenosti v daných oblastech, reflexe legislativních změn za poslední roky a doplněna je i recentní literatura. Rozšířen byl také autorský tým o přední znalce problematiky z Čech, Slovenska i Polska.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2016
NÁZEV SOUBORU Inkluzivní pedagogika.pdf
VELIKOST SOUBORU 4,10 MB
AUTOR Viktor Lechta
STÁHNOUT ČÍST

Inkluzivní pedagogika - publikace. domů / blog / Inkluzivní pedagogika - publikace. 16 Lis. Publikace přináší aktualizovaný a doplněný náhled na inkluzivní pedagogiku v souvislosti se změnami a novinkami ve školské legislativě. Kniha přináší reflexi legislativních změn za poslední roky, zohledňuje výsledky výzkumů ...