Aplikovaná telematika - vybrané kapitoly I PDF

Trávit čas knihou Aplikovaná telematika - vybrané kapitoly I! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Aplikovaná telematika - vybrané kapitoly I a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Aplikovaná telematika - vybrané kapitoly I Image
POPIS

Cieľom tohto textu je podporiť úroveň laboratórnych a seminárnych cvičení vybraných profilujúcich predmetov štúdíjného programu, čomu zodpovedá obsahová náplň jednotlivých kapitol viazaná na riešenie teoretických úloh ( manuálne alebo s podporou dostupného SW vybavenia), modelovanie a obsluhu reálnych technológií, ktoré sú k dispozícii na katedre. V Slovenskej republike sa často uprednostňuje pojem inteligentné dopravné systémy a jeho skratka IDS. Základné ciele IDS sú teda v zvyšovaní: bezpečnosti cestnej premávky; efektívnosti prepravy vyjadrenej úsporou času na prepravu; kvality životného prostredia; produktivity komerčnej aktivity spoločnosti.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2015
NÁZEV SOUBORU Aplikovaná telematika - vybrané kapitoly I.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,34 MB
AUTOR none
STÁHNOUT ČÍST

Aplikovaná matematika, vybrané kapitoly pro studující farmacie Petr Klemera. Učební text je určený pro studenty Farmaceutické fakulty UK, může být však užitečný i pro studenty či pracovníky jiných oborů, zvláště biomedicínských a biochemických. Je rozdělen do šesti kapitol: fu