Bernolák PDF

Hledáte knihu Bernolák? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Marián Tkáč? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Bernolák Image
POPIS

Ing. Marián Tkáč, PhD., je autorom viac ako dvadsiatky čitateľsky úspešných kníh zo žánrového okruhu literatúry faktu a historickej beletrie – spomeňme aspoň Pravdivý slovenský príbeh (2009), Turzovci (2010), Päť slovenských rodov (2012).Anton Bernolák – jeden z priekopníkov slovenského národného obrodenia a prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny – bol človekom s pozoruhodnými životnými osudmi. Nevšedným spôsobom ich sprítomňuje historický román Mariána Tkáča, v ktorom sa po stopách svojho údajného prastrýka priamo vo víre vojnových udalostí roku 1943 vydávajú štyria Maďari slovenského pôvodu – Štefan, Vojtech, Koloman a Ferdinand Bernolákovci. Ich putovanie po miestach Bernolákovho pôsobenia, prelínanie dejinných rovín, vytvára reťazec neobyčajných situácií a historických súvislostí. Pri návšteve Bernolákovho rodiska na Orave, kde sa končí putovanie štyroch bratov, však dochádza k prekvapujúcemu záveru a kniha pôsobí ako majstrovsky napísaná detektívka...

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Bernolák.pdf
VELIKOST SOUBORU 7,29 MB
AUTOR Marián Tkáč
STÁHNOUT ČÍST

Bernolák Anton, 3. 10. 1762 - 15. 1. 1813, slovenský filolog; kodifikátor prvního sl. spisovného jazyka, jeden z představitelů sl. nár. obrození, stoupenec osvícenských idejí. Jeho jazykovědné dílo navazovalo na současné ekon.-polit. vývojové tendence a sloužilo k formování moderního sl. národa. Ve spisovném jazyce, nazvaném podle něho bernolákovština, vycházel z ...