Správne právo hmotné PDF

Hledáte knihu Správne právo hmotné? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Jozef Tóth? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Správne právo hmotné Image
POPIS

Učebnica je významným zaplnením medzery, ktorá v tejto oblasti existovala. Jej vnútorné členenie je kompaktné, poskytuje ucelený erudovaný pohľad na spracovanú problematiku a poskytuje používateľovi viaceré, doteraz náležite nespracované inštitúty z pohľadu súčasného poznania. Vedúci autorského kolektívu patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov vedy správneho práva, čo je zárukou vedecky erudovanej, ale pritom zrozumiteľnej formy i obsahu publikácie. Ťažisková je najmä prvá kapitola, ktorá podrobne analyzuje pojem verejnej správy, ktorý je kardinálnym pojmom. Súčasne je určitým problémom, že pojem, i právne odvetvie verejnej správy zaraďujeme medzi nekodifikované právne odvetvia, pre ktoré je charakteristická rozmanitosť spoločenských vzťahov a jeho dynamický rozvoj. Učebnica ďalej analyzuje poslanie verejnej správy a jej úlohu, najmä z pohľadu organizačnej inštitucionálnej výstavby. Publikácia má vysokú vedeckú i pedagogickú úroveň, pričom nesporným prínosom je aj rozsiahly poznámkový aparát umožňujúci používateľovi a záujemcovi hlbšie poznanie jednotlivých častí a perfektnú orientáciu. Aj keď učebnica je určená najmä študentom právnických fakúlt, nepochybne zaujme aj široký okruh odbornej verejnosti a najmä pracovníkov verejnej správy.2. vydanie

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2012
NÁZEV SOUBORU Správne právo hmotné.pdf
VELIKOST SOUBORU 3,32 MB
AUTOR Jozef Tóth
STÁHNOUT ČÍST

Správne delikty a správne trestanie v stredoeurópskom právnom priestore - súčasnostť a vízie Potasch Petere (ed.) 373 Kč