Zmluvy o prevode vlastníctva PDF

Hledáte knihu Zmluvy o prevode vlastníctva? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Denisa Dulaková? Přečtěte si knihy online na našem webu bthestar.it
Bthestar.it Zmluvy o prevode vlastníctva Image
POPIS

Druhé vydanie komentára k ustanoveniam Občianskeho zákonníka upravujúcim scudzovacie zmluvy prináša aktualizáciu tém spracovaných v prvom vydaní, ako aj doplnenie poznatkov autorov získaných ich vlastnou činnosťou autorov a tak isto aj aktualizáciu judikatúry. Autori obohatili komentár o nové úvahy de lege ferenda majúce podporu v najnovších informáciách o prácach na pripravovanom novom Občianskom zákonníku. Okrem podrobného výkladu vybraných ustanovení Občianskeho zákonníka ponúka aj druhé vydanie teoretické časti k spracovanej téme v prehľadnej štruktúre čo robí z publikácie komentár netradičného typu, ktorý bude isto užitočnou pomôckou pri Vašej každodennej práci.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2013
NÁZEV SOUBORU Zmluvy o prevode vlastníctva.pdf
VELIKOST SOUBORU 5,11 MB
AUTOR Denisa Dulaková
STÁHNOUT ČÍST

Predmet zmluvy 1. Predmetom Zmluvy je prevod: a) 2vlastníckeho práva k bytu č. ....., s celkovou podlahovou plochou ..... m a terasou o výmere ... že na Predmet prevodu neuzavrel žiadnu zmluvu o prevode vlastníctva bytu, darovaciu zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, nájomnú zmluvu ako ani žiadnu inú zmluvu s treťou