Institucionální rámec Evropské unie PDF

Trávit čas knihou Institucionální rámec Evropské unie! Na našem webu bthestar.it najdete knihu Institucionální rámec Evropské unie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Bthestar.it Institucionální rámec Evropské unie Image
POPIS

Porozumění fungování institucí Evropské unie je nezbytným předpokladem pro pochopení složitých struktur Unie i její činnosti. Publikace podrobně analyzuje složení, vnitřní organizaci, rozhodování a pravomoci všech institucí Unie, od těch nejdůležitějších až po ty méně známé. Vychází přitom jak z formálně platných právních předpisů, kterými se orgány řídí (zakládací smlouvy, sekundární legislativa, vnitřní normativní akty, rozsudky Soudního dvora), tak i z politické praxe, která se často od formálních pravidel dosti liší. Na mnoha místech jsou diskutovány také normativní otázky spojené s působením institucí. Kniha popisuje situaci po posledním rozšíření, historický vývoj orgánu je představen jen v nejnutnější míre. Vzhledem k očekávaným změnám je velký prostor věnován analýze změn obsažených ve Smlouvě o ústavě, které mají tvořit základ i pro plánovanou Reformní smlouvu, nechybí rozbor Závěru Evropské rady z června 2007 a podkladu pro mezivládní konferenci v druhé polovině roku 2007. Text je založen na právních předpisech a nejnovější české a zejména zahraniční literatuře a obsahuje podrobný poznámkový aparát. Cílem knihy je přispět ke snížení informačního deficitu o institucích Unie na všech úrovních české společnosti, primárními cílovými skupinami jsou ovšem vysokoškolští studenti, novináři, učitelé, právníci, úředníci a politici.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2007
NÁZEV SOUBORU Institucionální rámec Evropské unie.pdf
VELIKOST SOUBORU 10,16 MB
AUTOR Robert Zbíral
STÁHNOUT ČÍST

Institucionální rámec Evropské unie . ... Porozumění fungování institucí Evropské unie je nezbytným předpokladem pro pochopení složitých struktur Unie i její činnosti. Publikace podrobně analyzuje složení, vnitřní organizaci, rozhodování a pravomoci všech institucí Unie, od těch nejdůležitějších až po ty méně ...