Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty PDF

Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zdeněk Kadlec. Přečtěte si s námi knihu Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty na bthestar.it
Bthestar.it Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty Image
POPIS

Publikace je zpracována tak, aby při cenové dostupnosti a jednoduchosti splňovala základní požadavky na praktická řešení úloh ze sdílení tepla.Je především určena požárním specialistům se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Při převentivních kontrolách stávajících objektů a schvalování nových projektů musí specialista identifikovat a předvídat možné zdroje vzniku požáru, výbuchu a jiných havárií, které mohou požár nebo výbuch způsobit. Při expertizách umožňuje správná aplikace poznatků ze sdílení tepla i teoretické zdůvodnění a návrh opatření, která výrazně snižují riziko jejich vzniku.Publikace je řešena formou příručky, kde každá kapitola obsahuje:- stručný přehled vzorců, zákonů, schémat a diagramů,- krátky teoretický úvod- vyřešené příklady, které jsou pro danou problematiku typické a- nevyřešené příklady.V přílože jsou uvedeny tabulky nejdůležitějších fyzikálních vlastností běžných pevných látek, plynů a vodní páry.

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ 2009
NÁZEV SOUBORU Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty.pdf
VELIKOST SOUBORU 1,92 MB
AUTOR Zdeněk Kadlec
STÁHNOUT ČÍST

Pro účely výuky vydal troje skripta k problematice vyučovaných předmětů. V první polovině sedmdesátých let sestavil přednášky a vedl výuku předmětu sdílení tepla. S katedrou techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu spolupracoval na řešení vědeckovýzkumných úkolů.